Friedrich Engels - 5 Ağustos 1895

Friedrich Engels

5 Ağustos 1895 – Ilımlı liberal görüşleri ve Prusya devletine bağlılığıyla tanınan Protestan bir aileden…

Karl Marks - 14 Mart 1883

Karl Marks

14 Mart 1883 – “insanım ve insani olan hiçbir şey bana yabancı değil” diyen Marks,…

616263